Revize regálů a regálových zařízení

Montáže regálových zařízení

Nechejte si od nás zkontrolovat regály podle platné legislativy

Nabízíme revizi statických regálů (policových i paletových), pojízdných policových regálů, patrových plošin a regálových patrových skladů.

Při každodenním používání skladovacích jednotek se zvyšuje riziko poškození regálového zařízení, ať už nesprávným používáním ze strany obsluhy nebo přetížením, únavou materiálu, případně neodbornou úpravou. Všechny tyto faktory ovlivňují bezpečnost osob, které se ve skladech pohybují a mohou způsobit nemalé materiální škody v případě zničení nebo poškození ukládaného zboží.

Povinnost pravidelně kontrolovat regály ukládá nařízení vlády 101/2005 Sb., které upravuje požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. Jako zaměstnavatel máte povinnost zajistit stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště a jejich dodržování.

DŮVODY PROVÁDĚNÍ REVIZÍ REGÁLŮ

Podle nařízení vlády 378/2001 Sb. minimálně jednou za 12 měsíců v rozsahu, který je stanovený místním provozním bezpečnostním předpisem, případně podle průvodní dokumentace od výrobce.

Proč se musí provádět revize regálů?

 • Prevence – Revizí regálů předejdete haváriím, pracovním úrazům a hmotným škodám. Zmenšíte riziko v případě kolizí s manipulační technikou, umožníte napravení neodborných zásahů a zanedbané péče o konstrukci regálu. Pokud jste regály přestavovali nebo přemisťovali, revizí zkontrolujete, zda jsou stále v pořádku.
 • Jakost – Certifikace ISO ukládají tento požadavek v souladu se současnou evropskou legislativou.
 • Legislativa – Povinnost revize regálů ukládá vláda a její plnění kontroluje státní inspekce v návaznosti na:
  §101 a §102, Zákoník práce č. 262/2006 „Prevence rizik a předcházení pracovním úrazům“
  §3, Nařízení vlády č. 101/2005 „Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí“
  §4, Nařízení vlády č. 378/2001 „Bližší požadavky na používání tech. zařízení“
 • Normy – S prováděním revizí regálů souvisí platné předpisy:
  ČSN 26 9030:1998 „Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování“
  ČSN EN 15.620 „Tolerance, deformace a vůle“
  ČSN EN 15.635 „Bezpečné užívání statických regálových systémů“

Co revize od nás zahrnuje:

 • Na místo dopravíme revizního technika.
 • Zkontrolujeme stabilitu, zjistíme, zda nebyly narušeny profily stojin a nosných částí.
 • Zkontrolujeme šroubové spoje, zavětrování rámů, ochranných prvků, ochranných sítí a zábradlí.
 • Zaměříme se na kontrolu zakládání manipulačních jednotek do regálů a na přetěžování regálů.
 • Zkontrolujeme také technické štítky dovolených nosností a provozní dokumentace.
 • Vystavíme revizní zprávu, ve které podrobně sepíšeme technický stav regálů.
 • Zpracujeme rozpočet na opravu a odstranění zjištěných nedostatků.

Kolik revize stojí?

Cena se odvíjí od kapacity skladu – kolik máte paletových míst, případně individuálně typů regálů a jejich kombinace. K celkové částce připočítáme cenu za ujetý kilometr podle skutečné vzdálenosti a případně příplatek za mrazák ve výši 25 %.

Zajímá vás, kolik byste zaplatili za revizi svého skladu? Nechte si od nás spočítat cenu: revize@e-regaly.cz

Copyright © 2021 e-regaly.cz | Mapa stránek