Regálový systém VARIMO

Policové regály VARIMO

Popis regálu

Stavebnicový regálový systém VARIMO je určen pro skladování nejrůznějšího volně loženého a drobného zboží. Regály jsou vhodné pro archivy, sklady, příruční sklady, autoservisy, dílny a všude tam kde je prováděno ruční zakládání přímým přístupem obsluhy.

Oproti policovým regálům SUPER a UNIRACK je regál tvořen ze dvou sloupů bez diagonál, traverzy jsou součástí polic, mezi které jsou vloženy policové panely. Počet a šířka policových panelů určuje celkovou hloubku regálu. Regálová sestava se ztužuje pomocí zavětrovacího kříže (při umístění u stěny), nebo pomocí zavětrování tvaru "H".

Regálové konstrukce VARIMO byly zkoušeny a schváleny pro použití v ČR Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Regálové zařízení odpovídá všem souvisejícím normám a předpisům, platným v ČR.

Logo Český výrobek

Přednosti regálu:

 • Jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování
 • Standardní příslušenství a množství doplňků
 • Provedení polic v několika skupinách nosnosti
 • Vysoká stabilita, pevnost a trvanlivost

Certifikáty výrobku:

Policové regály VARIMO obstály v náročných zkouškách, což dokládají níže uvedené certifikáty.
V první řadě se pyšní oceněním Český výrobek, které osvědčuje, že se jedná o výrobu regálu v České republice a to včetně nákupu materiálu pro jeho výrobu. Tím se naše firma snaží maximálně podporovat ekonomiku našeho státu.
Další certifikát dokládá kvalitativní parametry policového regálu VARIMO, jelikož obstál v zatěžovacích testech Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, kde s rezervou splnil všechny prováděné zkoušky.Vlastnosti regálu VARIMO:

 • Modulová stavebnice kovového regálu
 • Určen pro ukládání drobného zboží
 • Ruční zakládání přímým přístupem obsluhy
 • Konstrukční prvky jsou vyrobeny z pozinkovaného materiálu
 • Výška regálů od 2000 do 5000 mm
 • Výškové přestavení polic po 25 mm
 • Šířka polic 700, 850, 1000, 1150, 1300 a 1500 mm
 • Hloubka polic 300, 400, 500, 600, 700, 800 a 1000 mm
 • Nosnost polic 150 – 350 kg
 • Možnost vytvořit sestavu patrového skladu
 • Vhodný pro sklady, archivy, dílny
Rámy policových regálů

Rámy

Regálový rám je sestaven ze dvou regálových sloupů standardně ukončených plastovou patkou (pro větší zatížení a nebo na přání je též možná patka kovová uchycená pomocí šroubu). Sloupy se spojují do rámu prostřednictvím traverz, do kerých se potom vsazují police. Rám v podstatě tvoří pouze regálové sloupy ukončené dole patkou a nahoře krytkou. Traverzy jsou součástí police. Rám lze doplnit i o speciální traverzy (bez háčků pro policové panely), které slouží jako zarážka proti vypadnutí skladovaného materiálu nebo šanonů do boku. Traverzy se do rámu přidávají tak, aby vycházela pro každou polici vždy jedna zarážka (traverza).

Sloupy policových regálů

Sloupy

Sloupy regálových rámů VARIMO mají v řezu přibližně tvar písmene "T" a jsou na vnitřní straně perforovány otvory obdélníkového tvaru. Perforace je určena k zavěšení traverz, do kterých se následně uchycují policové panely. Základní rastr perforace se opakuje po 25 mm, tento rozměr zároveň odpovídá možné přestavitelnosti polic. Standardně se používají plastové patky, které plně postačují pro běžné zatížení. Na přání a nebo pro vyšší zatížení lze použít kovové patky, jejichž prostřednictvím lze regál ukotvit k podlaze ocelovými kotvami.

Boční výplně policových regálů

Boční výplně

Kromě standardního spojení sloupů regálových rámů VARIMO pomocí traverz, lze doplnit rámy i o plné výplně, které se využívají zejména na koncích regálů. Lze zvolit z několika druhů výplní: Originální boční výplň je tvořena z pozinkovaného plechu, jednotlivé díly mají výšku 1000 nebo 1500 mm (pro různé výšky regálu se kombinují tyto plechy v požadované výšce a spojují se plastovými lištami). Jako další varianta dobře poslouží výplň ze sololaku, dřevotřísky, nebo z lakovaného plechu. Tento plech může být jak plný, tak různě perforovaný. Jednou z dalších možností je vytvořit výplň regálového rámu ze sítě s různou velikostí oka a sílou drátu. Tato výplň může také sloužit k zavěšení drátěného programu.

Police kovových regálů

Police

Police pro regály VARIMO jsou sestaveny z traverz (1) a policových panelů (2). Traverzy mají háčky, kterými se uchytí do k tomu určených otvorů (perforace) ve sloupech. Tyto otvory mají tvar obdélníku a jsou od sebe vzdáleny 25 mm, čímž umožňují přesazení polic v regálu dle potřeby v uvedeném rozmezí. Do traverz se vsazují policové panely, které se vyrábí v několika rozměrech, jejichž kombinací je lze použít ve všech rozměrech polic..

Traverzy pro policové regály

Traverzy

Traverzy jsou tvarované profily, příslušné délky, na obou koncích upravené pro zavěšení do perforace sloupku rámu. Určují hloubku regálu a standardně se vyrábí v hloubkách 300, 400, 500, 600, 700, 800 a 1000mm. Traverzy v délkách 800 a 1000mm jsou také vyráběny ze silnějšího materiálu tak, aby bylo možné dosáhnout vyšší nosnosti polic i u těchto hloubek regálu. Standardně se traverzy dodávají v provedení se zdvojenými háčky. To má za následek vyšší nosnost traverzy a zároveň i lepší stabilitu rámu v příčném směru. Dále se vyrábí traverzy s jednoduchými háčky, ty slouží především pro police v nejvyšším místě regálu a umožňují osazení police tak, aby byla zarovnaná s horním okrajem rámu.

Policové panely do regálů

Policové panely

Policové panely spolu s dvojicí traverz, zavěšených v rámech regálu, tvoří polici regálu. Výška police je 30 mm. Police regálového systému VARIMO jsou sestaveny z jednotlivých panelů o různé šířce, jejichž kombinace dá dohromady požadovanou hloubku police. Policové panely mají délku shodnou s konkrétní délkou police, ale hloubka je tvořena kombinací jednotlivých panelů nejčastěji o šířce 100 a 200 mm. To má za následek, že police není v celé své hloubce hladká, ale jsou na ní dle počtu použitých panelů podélné spoje. To není nikterak na závadu, naopak se tímto způsobem dosahuje vyšší nosnosti polic - spoj se v podstatě chová jako vyztužení (žebro zespodu police).

Doplňky k policovým regálům VARIMO:

Základní moduly policových regálů VARIMO lze dovybavit o širokou škálu doplňků, které vhodně rozšíří možnosti ukládání.

Nejčastěji využívanými doplňky jsou:

 • Boční výplně, které zabraňují vypadnutí ukládaného zboží z boku regálu.
 • Policové přepážky, které oddělují skladovaný materiál v rámci jedné police regálu.
 • Zadní výplně, uzavření zadní části regálu, např. při použití policového regálu pro oddělení prostoru v místnosti.
 • Šatní a univerzální tyče, pro zboží, které je potřeba v regálu zavěsit.
 • Vaničky, pro oddělené ukládaní drobného materiálu v regálu.

Montážní návod - policové regály VARIMO:

Níže na stránce naleznete podrobný videonávod a textový popis sestavení policových regálů VARIMO.
Tištěný montážní návod je ke stažení zde: Montážní návod pro policové regály VARIMO

Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku působícího od patek sloupů regálových rámů a nebo použít podložky pod patky.
Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti sestavy regálu.

Regál VARIMO se skládá z těchto součástí:

 • Sloupů s perforací pro zavěšení polic
 • Plastových nebo kovových patek a plastových krytek pro sloupy
 • Traverz pro uchycení polic ke sloupům
 • Policových panelů
 • A zavětrovacího kříže
 • Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní stranu poznáme podle vyraženého nápisu GS na čelní straně sloupu. Poté na spodní stranu sloupu nasadíme plastovou patku a potom ji pomocí kladiva nebo gumové palice narazíme tak, aby sloup dosedl do drážek v patce. Stejný postup opakujeme u všech sloupů.
 • Na horní stranu sloupu nasadíme plastovou krytku. Krytka jde nasadit lehce a není k tomu potřeba žádné nářadí, případně použijeme gumovou palici. Opět opakujeme stejný postup u všech sloupů.
 • Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupy spojíme k sobě pomocí traverz. Délka traverz je daná hloubkou regálu a jejich počet a rozmístění je závislý na požadované rozteči jednotlivých polic.
  Pro uchycení traverz slouží háčky na jejich koncích, které se vsadí do perforace na boční straně sloupů. Potom traverzy doklepneme pomocí kladiva nebo gumové palice do dorazové polohy. Následné zajištění traverzy proti nechtěnému vysunutí provedeme pomocí „jazýčků“ na krajích traverzy tak, že je šroubovákem ohneme dovnitř sloupů.
 • Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost délky police. Vezmeme policové panely a jejich konce vsadíme do „perových“ úchytů v traverzách a lehce je doklepneme pomocí gumové palice.
  Police regálového systému VARIMO jsou sestaveny z jednotlivých panelů o různé šířce, jejichž kombinace dá dohromady požadovanou hloubku police.
  Takto pokračujeme u všech polic v regálu.
 • Následně přišroubujeme na zadní stranu regálu zavětrování. Zavětrování se skládá ze dvou plochých profilů, které pomocí šroubů přichytíme ke sloupům. Ve sloupech jsou již připravené otvory, zvolíme pouze vhodné umístění zavětrování přibližně uprostřed regálu na výšku. K přišroubování použijeme standardní stranový klíč a dodaný nástrčný trubkový klíč pro přidržení matky uvnitř sloupu.
Na závěr, když je regál sestaven, ho přesuneme na požadované místo a zkontrolujeme jeho stabilitu.
Dle potřeby můžeme případně regál ukotvit do podlahy (při použití kovových patek) nebo do zdi.

Vsazení bočních výplní z pozinkovaného plechu do regálu:

Po sestavení rámu regálu, tj. po nasazení traverz a patek na regálové sloupy si tento rám usadíme do vhodné polohy (nejlépe vodorovné). Do takto sestaveného rámu seshora zasuneme plechovou výplň. Tato výplň poté prochází drážkou na vnitřní straně sloupů. Horní krytky je nutné pro nasazení do sloupu upravit vhodným zářezem.

Nasazení výplně z pozinkovaného plechu na zadní stranu regálu:

Nejdříve sestavíme celý regál (zatím bez zavětrování) a potom na zadní stranu přiložíme plechovou výplň. Její nasazení provedeme tak, že plech ve svislém směru mírně ohneme a postupně ho vsadíme do regálu tak, aby se na stranách vsunul mezi polici a výstupky na sloupech. Nasazený plech následně zajistíme zavětrovacími prvky rovnoměrně rozmístěnými na výšku regálu. Tyto zavětrovací prvky zároveň slouží jako zpevnění regálu v podélném směru.

Dotaz k policovým regálům VARIMO:

Kontaktní formulář

Přejít na stránku s kontakty

Copyright © 2014 e-regaly.cz | Mapa stránek