Regálový systém UNIRACK

Policové regály Unirack

Popis regálu

Stavebnicový regálový systém UNIRACK je určen pro skladování nejrůznějšího volně loženého a drobného zboží. Regály jsou vhodné pro archivy, sklady, příruční sklady, autoservisy, dílny a všude tam kde je prováděno ruční zakládání přímým přístupem obsluhy. Předností regálů UNIRACK je vysoká nosnost polic, stabilita sestav, vysoká oddolnost a životnost, snadná a rychlá montáž.Užitné vlastnosti regálů významně rozšiřuje množství standardních doplňků.

Přednosti regálu:

 • Jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování
 • Standardní příslušenství a množství doplňků
 • Provedení polic ve 3 skupinách nosnosti
 • Vysoká stabilita, pevnost a trvanlivost

Vlastnosti regálu UNIRACK:

 • Modulová stavebnice kovového regálu
 • Určen pro ukládání drobného zboží
 • Ruční zakládání přímým přístupem obsluhy
 • Konstrukční prvky jsou vyrobeny z pozinkovaného materiálu
 • Výška regálů od 2000 do 8000 mm
 • Výškové přestavení polic po 33 mm
 • Šířka polic 900, 1050, 1200, 1350 a 1500 mm
 • Hloubka polic 320, 400, 500, 600, 700 a 800 mm
 • Nosnost polic 150 – 350 kg
 • Možnost vytvořit sestavu patrového skladu
 • Vhodný pro sklady, archivy, dílny
Rámy policových regálů UNIRACK

Rámy

Regálový rám je sestaven ze dvou regálových sloupů standardně ukončených kovovou patkou (jako modifikaci lze použít také patku plastovou). Sloupy jsou do rámu spojeny vodorovnými příčkami (traverzami) a šikmými příčkami (diagonálami) kruhového průřezu. Šikmé diagonály se používají v krátkém a dlouhém provedení, počet dlouhých diagonál závisí na výšce rámu. U regálu typu UNIRACK jsou všechny traverzy a diagonály ke sloupům šroubovány, čímž vniká pevný a stabilní rám.

Sloupy policových regálů

Sloupy

Sloupy regálových rámů UNIRACK tvoří duté profily přibližně ve tvaru "T" a jsou na vnitřní straně perforovány otvory lichoběžníkového tvaru. Perforace je určena k zavěšování nosníků. Otvory mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku regál vykazoval dostatečnou stabilitu i bez použití zavětrování. Základní rastr perforace se opakuje po 33 mm. V zúžené části profilu sloupku jsou s krokem 50 mm perforovány kruhové otvory, které slouží především pro montáž traverz a diagonál regálových rámů a také pro montáž některých typů příslušenství do rámů. Standardně se používají kovové šroubované patky, přes které se regálový rám kotví k podlaze ocelovými kotvami. Pro nižší zatížení lze použít patky plastové.

Boční výplně policových regálů

Boční výplně

Kromě standardního spojení sloupů regálových rámů UNIRACK pomocí travverz a diagonál, lze použít i plné výplně, které se využívají zejména na koncích regálů. Lze zvolit z několika druhů výplní: Boční výplň z pozinkovaného, případně lakovaného plechu. Tento plech může být jak plný, tak různě perforovaný. Použije se pouze spodní a horní traverza a mezi nimi je do rámu vsazen plech. Jako levnější varianta dobře poslouží výplň ze sololaku, nebo laminované dřevotřísky. Jednou z dalších možností je vytvořit výplň regálového rámu ze sítě s různou velikostí oka a sílou drátu. Tato výplň může také sloužit k zavěšení drátěného programu.

Police kovových regálů

Police

Police pro regály SUPER a UNIRACK jsou sestaveny z nosníků (1), policových panelů (2) a pojistek. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Tyto háčky mají tvar lichoběžníku a jsou od sebe vzdáleny 33 mm, čímž umožňují přesazení polic v regálu dle potřeby v uvedeném rozmezí. Do nosníků jsou vsazeny policové panely (podlážky), které se vyrábí v několika rozměrech, jejichž kombinací je lze použít ve všech rozměrech polic.

Nosníky pro policové regály

Nosníky

Podélné nosníky jsou tvarované duté profily, příslušné délky, na obou koncích upravené pro zavěšení do perforace sloupku. Standardně se vyrábí v délkách 900, 1050, 1200, 1350, 1500 a 1800mm. Nosníky jsou vyrobeny z pozinkovaného materiálu různé tloušťky. Podle tloušťky materiálu jsou nosníky rozděleny do několika skupin a mají různou nosnost. Výška profilu nosníku je 47 a 80 mm. Nosníky s výškou profilu 47 mm se používají pro běžná zatížení, nosníky s výškou profilu 80 mm se používají pro vysoká zatížení a vyrábí se pouze v délkách 1500 mm a 1800 mm.

Policové panely

Policové panely

Policové panely spolu s dvojicí nosníků, zavěšených v rámech regálu, tvoří polici regálu. Podle šířky police se volí počet a rozměry policových panelů a podle požadavků na nosnost a hloubku police se volí typ policového panelu. Panely jsou vyrobeny profilováním pozinkovaného plechu. Výška profilu ovlivňuje nosnost panelu, proto se panely vyrábí ve dvou provedeních - s výškou profilu 12 a 25 mm. Policové panely s výškou profilu 12 mm se vyrábí pro hloubky polic 320 až 600mm a v šířkách 450, 600 a 900mm. Policové panely s výškou profilu 25 mm se vyrábí v šířce pouze 300mm pro hloubky polic 400-800mm a z plechů různé tloušťky. Tím je dosaženo dalšího jemnějšího dělení z hlediska nosnosti.

Pojistky k policovýmé regálům

Pojistky

Proti nechtěnému vyvěšení je nosník zajištěn pojistkou. Pro policové regály SUPER a UNIRACK je určena pojistka rozdílného tvaru pro každý typ rámu. Regály SUPER mají pojistku v podobě zahnutého plíšku ve tvaru háčku. Tato pojistka se provlékne perforací ve sloupu a poté obtočí okolo nosníku. Regály UNIRAK používají pojistku specifického tvaru - výlisek z plechu. Tato pojistka se vkládá mezi nosník a háček v rámu, čímž zabrání jeho vysunutí.

Doplňky k policovým regálům UNIRACK:

Základní moduly policových regálů UNIRACK lze dovybavit o širokou škálu doplňků, které vhodně rozšíří možnosti ukládání.

Nejčastěji využívanými doplňky jsou:

 • Boční výplně, které zabraňují vypadnutí ukládaného zboží z boku regálu.
 • Policové přepážky, které oddělují skladovaný materiál v rámci jedné police regálu.
 • Zadní výplně, uzavření zadní části regálu, např. při použití policového regálu pro oddělení prostoru v místnosti.
 • Šatní a univerzální tyče, pro zboží, které je potřeba v regálu zavěsit.
 • Vaničky, pro oddělené ukládaní drobného materiálu v regálu.

Montážní návod - policové regály UNIRACK:

Níže na stránce naleznete podrobný videonávod a textový popis sestavení policových regálů UNIRACK.

Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku působícího od patek sloupů regálových rámů a nebo použít podložky pod patky.
Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti sestavy regálu.

Regál UNIRACK se skládá z těchto součástí:

 • Sloupů s háčky pro zavěšení polic
 • Kovových patek a plastových krytek pro sloupy
 • Horizontálních a diagonálních traverz pro spojení sloupů do rámu
 • Nosníků
 • Policových výplní
 • a Pojistek
 • Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní strana je ta, kam směřují háčky na sloupu. Poté na spodní stranu sloupu přišroubujeme kovovou patku.
  K uchycení použijeme dodaný imbusový šroub s matkou. Stejný postup opakujeme u všech sloupů.
 • Na horní stranu sloupu nasadíme plastovou krytku. Krytka jde nasadit lehce a není k tomu žádné nářadí. Opět opakujeme stejný postup u všech sloupů.
 • Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupy spojíme k sobě pomocí horizontálních a diagonálních traverz. Délka traverz je daná hloubkou požadovaného regálu a jejich počet a rozmístění určuje diagram, který je součástí tištěného návodu k montáži.
  Pro uchycení traverz a diagonál použijeme dodané imbusové šrouby s matkami.
 • Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost délky police. V poloze vsadíme nosníky do háčků ve sloupech a lehce doklepneme pomocí gumové palice. Nosníky vsazujeme tak, aby drážka v nosníku směřovala směrem nahoru. Musíme dávat pozor, aby nosníky v přední části rámu byly ve stejné výšce, jako nosníky v zadní části rámu, jinak by police nebyla v rovině.
  Takto pokračujeme u všech nosníků, námi zvolený výškový rozestup nosníků určuje samotnou rozteč polic.
 • Následně vsadíme do nosníků policové výplně tak, aby ohyb, který je na koncích policových výplní, zapadl do drážky, která je na horní straně nosníků. Každá police se může skládat z několika policových výplní dle toho, jak je dlouhá samotná police a jaká je šířka použitých policových výplní.
  Policové výplně postupně naskládáme do všech ostatních nosníků.
 • Usazené nosníky následně zajistíme pojistkou. Pojistku tvoří zahnutý výlisek z plechu.
  Spodní konec pojistky prostrčíme do otvoru u háčku tam, kde je zavěšena horní část nosníku a necháme pojistku volně zapadnout. Následně ještě můžeme lehkým poklepáním na nosník umožnit to, aby pojistka dokonale dosedla.
  Postupně nasadíme pojistky u všech nosníků na každé straně.
Na závěr, když je regál sestaven, ho přesuneme na požadované místo a zkontrolujeme jeho stabilitu.
Dle potřeby můžeme případně regál ukotvit do podlahy (při použití kovových patek) nebo do zdi.

Dotaz k policovým regálům UNIRACK:

Kontaktní formulář

Přejít na stránku s kontakty

Copyright © 2014 e-regaly.cz | Mapa stránek